Analytics

1. 4. 2022

Štartujem nový knižný projekt "Mozart, Vĺčikove Vianoce (edícia Bratislavské rozprávky)"


Prvého apríla začínam pracovať na novom knižnom rozprávkovom projekte a nie je to žart!

Je mi cťou oznámiť, že vďaka podpore Fondu na podporu umenia môžem začať pracovať na novej knihe. A nie je to kniha hocijaká. Ide o beletriu, ktorej som sa doteraz profesionálne nevenoval. Zároveň sa vydávam na (pre mňa) doteraz neznámu pôdu, tvorby literatúry pre deti a mládež. 
Malý Mozart so sestrou Nannerl
Plním si však jeden starý sen. Už roky som sníval o napísaní knihy beletrie pre deti. 
V spojení s mojou populárnou - náučnou tvorbou venovanou najmä dejinám Bratislavy, mi prišlo logické skúsiť napísať historickú rozprávku zo starého Prešporku. 
Ako spoluautor knihy "Z Prešporku do Soľnohradu" mám jednu historickú srdcovku. Ide o návštevu W. A. Mozarta v Prešporku, ktorú som do tejto knihy spracoval. Navyše naša rodina má k Salzburgu, teda k Mozartovu rodisku úzky vzťah a sám som v tomto meste takmer rok žil.
Z toho všetkého mi v hlave skrsol nápad:
Napíšem rozprávkovú historickú knihu o návšteve malého Mozarta v Prešporku!

Ako fanúšika úspešnej a oceňovanej edície "Bratislavské rozprávky", ktorú vydáva občianske združenie Bratislavské rožky ma nadchol fakt, že by kniha mohla vyjsť v tejto edícii.

Dovoľte mi teda po prvý raz verejne predstaviť knihu "Mozart, Vĺčikove Vianoce (edícia Bratislavské rozprávky)" o ktorej som v projekte napísal nasledovné:

"Zámerom knižky je priblížiť mladému čitateľovi Bratislavu – kedysi Prešporok v 18. storočí počas panovania Márie Terézie. Deti sa v rozprávke dozvedia, ako kedysi mesto vyzeralo, spoznajú napríklad dnes už neexistujúce mestské opevnenie a neregulovaný tok kedysi divokého Dunaja. Naučia sa tiež o panovníčke Márií Terézií a období jej vládnutia. Rovnocenným zámerom autora je priblížiť deťom hudobného génia W. A. Mozarta a to práve jeho návštevou v Prešporku. Cieľom diela je deti naučiť spoznať a viac si vážiť naše vlastné dejiny. Dôležitým ideovým východiskom je pre autora zámer naučiť deti tolerancii voči menšinám, kde bude čerpať práve z prostredia viacnárodnostného Prešporku." 

Na záver pripájam anotáciu môjho nového knižného projektu.

"V roku 2022 uplynie 260 rokov od návštevy päťročného Wolfganga Amadea Mozarta v Prešporku. O tejto ceste rodiny Mozartových, ktorá sa uskutočnila v dňoch 11. - 24. decembra 1762, nemáme dostatok písomných dokumentov, čo otvára priestor fantázii.

Malý Wolfgang, prezývaný aj Wolferl (po slovensky Vĺčik), pricestuje počas adventu roku 1762 spolu s otcom Leopoldom, mamou Annou Mariou a sestrou Nannerl z Viedne do Prešporku. Majú za sebou veľké úspechy, kedy počas audiencie na cisárskom dvore oslnili Máriu Teréziu a Wolferl jej dokonca napriek pravidlám dvornej etikety vyskočil do lona a objal ju, čím ju dohnal takmer k slzám. Za odmenu potom deti od cisárovnej dostali zlatom vyšívané šaty.
Malý Mozart však vo Viedni ochorel na šarlach a nemohol vystupovať. Napokon na pozvanie uhorskej šľachty cestovala rodina do Prešporku. Išlo o jedinú Mozartovu návštevu Uhorska v jeho živote.

Dielo rozprávkovým spôsobom opisuje, ako päťročný Vĺčik, spolu so staršou sestrou Nannerl, objavujú nové a neznáme mesto - Prešporok.
Príbeh oboznamuje čitateľov s dobovým životom v meste a zároveň prináša informácie z mladosti hudobného génia. Dodnes nemáme dôkaz, že Mozart v Prešporku skutočne aj koncertoval, opis koncertu je teda výlučne dielom fantázie autora.

Na mesto udrú silné mrazy a priblížia sa Vianoce. Čitatelia preto spoznajú aj vianočné zvyky starého Prešporku. Leopolda Mozarta rozbolia zuby, preto sa pobyt v meste nečakane predĺži. Napokon kupuje nový voz, pri čom mu Vĺčik trpezlivo asistuje. Týmto vozom napokon na Štedrý deň roku 1762 rodina odcestuje do Viedne. Jazda im po zlých cestách trvala dnes už neuveriteľných 12 hodín.

Wolfgang sa do Prešporku nikdy viac nevrátil, zato však na malebné a trochu tajomné mesto na Dunaji neskôr rád spomínal." 

Ak sa všetko dobre podarí, kniha vyjde na budúci rok.


Napísanie knihy podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Žiadne komentáre: