Analytics

23. 5. 2023

Zvolenie do predsedníctva OZ Bratislavské rožky

Včera sa v Pistoriho paláci uskutočnilo valné zhromaždenie nášho Občianskeho združenia Bratislavské rožky. Ďakujem všetkým členom, ktorí prišli, prípadne delegovali svoj hlas a zvolili nové vedenie združenia. Je pre mňa cťou, že som bol zvolený do jeho predsedníctva. Ďakujem za dôveru.


Foto: Braňo Bibel

22. 5. 2023

125. výročie narodenia Dr. Leopolda Altdorffera

Dnes si pripomíname 125. výročie narodenia môjho prastarého otca Dr. Leopolda Altdorffera (22. máj 1898, Simonmajor, Tolna Megye - 25. február 1985, Bratislava).

Leopold Altdorffer sa narodil v starej prešporskej rodine, ktorá sa však kvôli práci jeho otca, ktorý bol správcom veľkostatkov často sťahovala. Na svet preto prišiel v okrese Tolna v dnešnom Maďarsku.
Mladý Leopold býval ako študent dva roky u strýka v Košiciach. Do Bratislavy sa rodina presťahovala približne v roku 1908.
Leopold tu navštevoval gymnázium na Grösslingovej ulici a neskôr vyštudoval právo na Alžbetínskej univerzite (pravdepodobne v rokoch 1916 – 1919).
Počas 1. svetovej vojny bol Leopold Altdorffer pridelený do posádky v neďalekom Wolfsthali. Na front nemusel, nakoľko od detstva nepočul na jedno ucho, a to po prekonanom šarlachu.
Počas štúdia pracoval a zastával rôzne úradnícke miesta.
Leopold chodil niekoľko rokov na týždňovky do Handlovej, neskôr Prievidze, veľa cestoval do Prahy.
Do dôchodku odišiel ako 60 ročný, v roku 1958. Celý život bol veľmi aktívny, čo mu zostalo aj na dôchodku – bol členom klubu záhradkárov, skalničkárov a pestovateľov ruží. Vyučoval cudzie jazyky – nemčinu, angličtinu, francúzštinu aj maďarčinu. Ovládal 7 jazykov a bol vášnivým zberateľom.
29. apríla 1980 mu zomrela manželka. Stihol sa dožiť ešte troch pravnukov a dvoch pravnučiek, pokým naposledy vydýchol 25. februára roku 1985. Pochovaný je spolu s manželkou Lujzi v bratislavskom Krematóriu.
Viac o ňom sa dočítate tu:
https://www.pammap.sk/?ludia=94405

O jeho živote sa dozviete aj na internetom magazíne OZ Bratislavské rožky, v knihe My sme starí Prešporáci, rozprával som o ňom aj vo vysielaní Rádia Regina Západ a jeho zbierku pohľadníc nájdete zdigitalizovanú na pamäťovom webe PamMap:
https://www.pammap.sk/?zdroje=94407

Text a foto: (c) Peter Janoviček

25. 4. 2023

Rozprávanie o starej Bratislave na Rádiu Regina Západ

Na Rádiu Regina Západ si môžete vypočuť moje rozprávanie, ktoré zaznamenal na mikrofón RTVS redaktor Martin Jurčo. Porozprávam o knihe "My sme starí Prešporáci", mojom prastarom otcovi Dr. Leopoldovi Altdorfferovi a jeho zbierke pohľadníc, ktorých vyhľadávaniu sa venujem. V pokračovaní z 8. mája 2023 si vypočujete aj moju Nagyi a jej spomienky.

Záznam vysielania 1. časti (25. apríl 2023)

Polhodinový program z 8. mája 2023

Foto: Peter Martinko

15. 2. 2023

Zborník zo súťaže Cena Gustáva Reussa

Dnes mi pošta doručila úplne nový zborník z 1. ročníka obnovenej legendárnej literárnej súťaže Cena Gustáva Reussa, v ktorej som zvíťazil v kategórii "Rozprávka nad 25 rokov".
Teším sa, že v zborníku je publikovaná moja poviedka ,,Svätojánsky zázrak“. Ide o môj úplne prvý rozprávkový príbeh, ktorý vyšiel knižne.
Všetkým, ktorí radi píšu fantastiku dávam do pozornosti nový ročník súťaže. Svoje poviedky môžete posielať do 30. apríla 2023 na tomto webe:
https://cenagustavareussa.sk/prihlasenie