Analytics

27. 8. 2020

Môj príspevok v rakúskej publikácií "DONAU - Menschen, Schätze & Kulturen"

Teším sa, že som dostal príležitosť napísať príspevok o svojom rodnom meste Bratislave do krásnej rakúskej publikácie s názvom "DONAU - Menschen, Schätze & Kulturen: Eine Reise vom Schwarzen Meer zur Schallaburg" (DUNAJ - Ľudia, poklady & kultúry: Cesta od Čierneho mora do Schallaburgu). Kniha vyšla pri príležitosti konania rovnomennej výstavy na hrade Schallaburg v Dolnom Rakúsku.


Kniha opisuje plavbu proti prúdu Dunaja z delty, až k hradu Schallaburg. Jednotlivé etapy cesty, ktoré tvoria kapitoly publikácie prinášajú historické, kultúrne, spoločenské i kulinárske fakty, zamyslenia aj zaujímavosti z rozmanitých regiónov, ktorými Dunaj preteká.

V rámci 9. zastavenia "Von Komárno nach Wien" (Z Komárna do Viedne), nájdete aj môj príspevok s názvom "Bratislava und Jules Vernes Bild vom Meer" (Bratislava a sen Julesa Vernea o mori).

Je pre mňa veľkou cťou, že som sa ocitol v prestížnom výbere autorov z podunajských krajín, ktorí do publikácie prispeli. Jedným z nich je napríklad aj bývalý rakúsky vicekancelár Dr. Erhard Busek, s ktorým sme mali možnosť spolupracovať už pri knihe "Von Pressburg nach Salzburg".Kniha sa dá zakúpiť tu a určite odporúčam aj návštevu samotnej výstavy na hrade Schallaburg, ktorá je prístupná verejnosti do 8. novembra 2020.

26. 8. 2020

Desatoro boja proti koronavírusu

V poslednej dobe sa v online priestore stretávam s názormi typu "korona je fake news", "nosenie rúšok je zbytočné", "nikdy sa proti korone nedám zaočkovať" a podobne. Namiesto hádania sa s jednotlivcami, radšej vecne sumarizujem fakty, ktoré sú podložené vedeckými poznatkami, z ktorých som vytvoril akési desatoro boja proti novému koronavírusu.

1. "Korona" nie je fake news! Vyše 800.000 ľudí, ktorí na ňu doteraz zomreli (údaj z augusta 2020), by s Tebou nesúhlasili.

2. Nosenie rúšok nie je zbytočné. Naopak, pri správne nasadenom rúšku u všetkých zúčastnených, vieme aj v miestnosti, v ktorej je viac ľudí, eliminovať šírenie nákazy.

3. Nosenie rúšok neznižuje úroveň kyslíka v krvi! Takéto tvrdenie nie je pravdivé.

4. V rúšku sa dá dýchať a nepotrebuješ mať preto z neho vystrčený nos. Pokiaľ si neprekryješ ústa A AJ NOS rúškom, máš ho na sebe zbytočne a nie je účinné.

5. Rúško funguje iba ak sa o neho staráš - vymieňaš, alebo pravidelne perieš. Zároveň platí, že účinné je minimálne dvoj, ideálne však trojvrstvové rúško. Rúška z príliš tenkých materiálov proti šíreniu koronavírusu nefungujú.

6. Čo je najväčšie riziko?
- nenosiť rúško v MHD, medzimestských autobusoch, vlakoch, či uzavretých priestoroch budov, prípadne ho nosiť tak, že ti z neho trčí nos.
- chodiť sa zabávať medzi ľudí do uzavretých priestorov, kde nie je zabezpečené priame vetranie.
- neumývať si poriadne ruky a nepoužívať dezinfekciu, keď sa chytáš predmetov vo verejných priestranstvách, dopravných prostriedkoch, či obchodoch.
- pozor na cestovanie v autách s cudzími ľuďmi alebo jazdu vo výťahoch. Tu by si tiež mal mať nasadené rúško.

7. Malo by byť samozrejmosťou, že berieme ohľad nielen na seba, ale hlavne na druhých. Rúška nosíš, aby si nenakazil iných ľudí. Pokiaľ nie si zdravotne v poriadku, nemáš chodiť do spoločnosti a ani do práce. Ak máš tu možnosť, využi prácu z domu.

8. Pokiaľ Covid-19 dostaneš, nemusíš mať žiadne príznaky. Zároveň si však infekčný a môžeš nakaziť všetkých naokolo seba. Mysli nato pri návšteve rodičov, či starých rodičov. Vírus, ktorý Tebe neublíži, môže ohroziť život Tvojich blízkych!

9. Očkovanie nie je zdraviu škodlivé. Pokiaľ sa podarí vyvinúť očkovaciu látku proti Covidu-19, daj sa zaočkovať. Ochrániš tak seba, svoju rodinu ale aj všetkých ľudí, ktorých stretávaš.

10. Overuj si fakty, ktoré čítaš na internete. Sieťou sa šíri obrovské množstvo bludov, ktoré medzi ľudí zasievajú pochybnosti o vážnosti situácie a prispievajú k šíreniu koronavírusu. Za pozornosť stoja iba informácie zo serióznych médií, vládnych inštitúcií, či napríklad Svetovej zdravotníckej organizácie. Status priateľa na facebooku, ktorý tvrdí, že "rúška sú nebezpečné", či "očkovanie je škodlivé" nestojí za Tvoju pozornosť, lajkovanie, či nebodaj zdieľanie.

A ako bonus: mobil, na ktorom si možno práve čítaš tento text sa oplatí raz za čas vyčistiť. Celé dni ho držíš v rukách a prikladáš si na tvár. Použi navlhčenú utierku s mydlovou vodou, prípadne riedeným alkoholom a opatrne poutieraj jeho povrch, vyhni sa pritom otvorom na zariadení. 


Na záver aj dobrá správa: Tráviť čas vonku na vzduchu nie je nebezpečné, ale je dokonca zdraviu prospešné. Pokiaľ si v prírode, parku, či hoci aj v meste, kde naokolo nie je priveľa ľudí, nemusíš sa báť nákazy. Vždy je lepšie tráviť čas vonku, než sedieť v uzavretých, slabo vetraných či klimatizovaných vnútorných priestoroch.

13. 7. 2020

Hľadá sa Luther pre 21. storočie. Zn. Súrne!

13. júl 2020 sa stal osudným pre môj vzťah s domovskou cirkvou. V tento deň totiž slovenská Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) na svojom webe zverejnila "Pastorálne stanovisko k témam súvisiacim so sexuálnou etikou". Ide o stanovisko zboru biskupov k témam homosexuality a špeciálne k pôsobeniu bratislavskej farárky Anny Polckovej, ktorá sa v prospech ľudí z LGBTI komunity opakovanie vyjadrovala. Cirkev vo svojom rozsiahlom stanovisku napomína gayov a lesby v cirkvi, aby svoj život prežili v celibáte a zároveň vyzýva farárku Annu Polckovú, aby zvážila svoje ďalšie pôsobenie v duchovnej službe, inak jej hrozí disciplinárnym konaním.
Ako pravnuk trnavského evanjelického farára a absolvent Evanjelického lýcea by som teda zboru biskupov cirkvi, v ktorej som bol pokrstený a konfirmovaný chcel povedať iba jedno: Hanbím sa za vás! 


Ak to niekoho zaujíma, tak nie - nie som gay. Mám však v LGBTI komunite kamarátky a kamarátov, ktorým teraz aby som sa hanbil pozrieť do očí. Patrím totiž do spoločnosti ľudí, ktorých predstavitelia im nedoprajú plnohodnotný ľudský život. Vždy som bol tak trochu hrdý, že pri rôznych netolerantných prejavoch z radov katolíckej cirkvi, som si mohol povedať. "Ja tam nepatrím, nebudem sa nad ich malosťou rozčuľovať." Po dnešnom stanovisku zboru biskupov ECAV sa však nemám viac na čo vyhovárať. Cirkev, do ktorej radov som bol kedysi prijatý, oficiálne deklarovala svoj netolerantný postoj k sexuálnym menšinám. Cirkev, ktorú som považoval za svoju, napadla a vyzvala na odchod jedinú predstaviteľku modernej teológie, ktorú v ECAV poznám. Po nútenom odchode doc. Prostredníka z Evanjelickej bohosloveckej fakulty, má tak byť za svoje liberálne názory potrestaný ďalší verejne známy evanjelický teológ. Toto už nie je náhoda. Deje sa nám to priamo pred očami a zatvárať ich nemá zmysel. Reformovaná cirkev zúfalo potrebuje novú reformáciu. Potrebuje akéhosi Luthera pre 21. storočie, ktorý ju prevedie z dlhoročného spánku do doby, ktorej výzvam čelíme. Svet sa zmenil. Tvárou v tvár moderným spôsobom boja, ako hybridná vojna, manipuláciám, falošným správam, popieraniu vedy, čeliac následkom celosvetovej pandémie, bezprecedentný zmenám klímy, kedy naše deti možno budú žiť v krajine, klimaticky podobnej s klímou Ježišovho pôsobiska. Na toto všetko sa nedá odpovedať iba hľadaním citátov v Biblii. Ako sa spoločnosť, čeliaca nástrahám, ktoré začínajú priamo ohrozovať jej existenciu, môže riadiť niečím, čo bolo napísané pred takmer 2000 rokmi? Rovnako sa v dnešnej dobe nedá zakázať mať pohlavný styk s osobou rovnakého pohlavia, vymenovávaním pasáží z Biblie. A čo ak by Ježiš bol gay? Čo by to zmenilo? Zmenšila by sa tak hodnota jeho učenia lásky k blížnemu? Samozrejme že nie! Miloval by ho Boh menej? Nie, Boh by ho miloval rovnako. To iba ľudia by na neho začali pozerať cez prsty lebo by bol býval iný. 
Lenže Ježiš bol iný! Svojim správaním sa vymykal všetkému, čo v jeho dobe bolo bežné. V časoch, kedy ľudský život nemal poriadnu hodnotu, hlásal bezpodmienečnú lásku ku každému stvoreniu. Nikoho neodsudzoval a netrestal. Maximálne povedal, aby dotyčný viac nehrešil. V Biblii nenájdeme ani jeden Ježišov výrok, kedy by niekoho od seba vyhnal lebo mal dotyčný iný názor. Ježiš ani raz nepovedal, že teplý človek nesmie mať sex, ani jednému nepovedal, že je kvôli svojej orientácií hriešnikom. To iba cirkevní otcovia v neskorších dobách pridávali do Ježišovho učenia svoje vlastné túžby, názory a predstavy, čo by bol podľa nich Ježiš považoval za správne...

Potrebujeme "nového Luthera", cirkevného vodcu, ktorý nás povedie dopredu nie rečami o tom, čo bolo, ale ponúkne pohľady, ako sa vyrovnať s neľahkou budúcnosťou, ktorá nás čaká.
Hnevá ma, že keď sa konečne nájdu ľudia, ktorí otvoria oči a snažia sa adaptovať Ježišovo posolstvo pre našu dnešnú pre-apokalyptickú dobu, tak sú svojimi nadriadenými perzekvovaní a vyzývaní na odchod.
Aby som však aj pre seba z tejto situácie vyvodil nejaké závery:
Plne podporujem zotrvanie Anny Polckovej na jej súčasnej pozícií.
Pokiaľ budú jej názory umlčané, prípadne bude prinútená ukončiť svoje pôsobenie, zvážim aj ja svoju príslušnosť k evanjelickej cirkvi. Napríklad sa k nej viac nebudem priznávať pri sčítaní obyvateľstva a viac nevkročím do evanjelického chrámu.
Je to iba malé gesto malého človeka, ale na takých malých ľuďoch práve cirkev stojí.

(c) Text, foto: Peter Janoviček 2020

17. 2. 2020

Bratislava na hudobnej mape "Sveta Hansa Zimmera"

Veľkolepé koncertné turné “The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration” absolvovalo svoju ďalšiu zastávku dňa 16. februára 2020 na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave a získalo si slovenské publikum.

Velikán súčasnej filmovej hudby Hans Zimmer Bratislavu vrámci svojej tour navštívil doteraz dva razy. O jeho famóznom koncerte z mája roku 2016 som písal tu a Zimmer sa do Bratislavy vrátil aj o rok neskôr v júni.
Turné “The World of Hans Zimmer" sa koná už bez osobnej účasti maestra, ten sa však publiku prihovára z dokrútok premietaných na pódiu a show takto vlastne moderuje. Hans Zimmer možno nie je profi moderátorom, ale nemožno mu uprieť charizmu hollywoodskeho tvorcu filmovej hudby číslo 1, ktorý divákom má toho veľa čo povedať. Koncertom sprevádza zo svojho štúdia v Los Angeles a k jednotlivým pesničkám si pozýva ako hostí režisérov daných filmov. Na pódiu Zimmera zastupuje "kamarát" anglický dirigent Gavin Greenaway, ktorý s Hansom Zimmerom spolupracuje už 25 rokov a dirigoval nahrávky jeho hudby napríklad k filmom ako “Gladiator”, “Pearl Harbor”, “Inception” či “Interstellar”.

Z hudobníkov, ktorí hviezdili počas večera na pódiu musím vyzdvihnúť austrálsku hudobníčku a speváčku Lisu Gerrard, ktorá bola spolu s Zimmerom nominovaná na Oscara za hudbu k filmu Gladiátor a získali za ňu Zlatý glóbus. Gerrard počas večera titulnú pieseň z filmu aj predviedla. Celkovo odznela pestrá zmes hudby z filmov, ktorá sa líšila od výberu, s ktorým Hans Zimmer obchádzal svet na svojom turné. Show “The World of Hans Zimmer" tak ponúkla skutočne reprezentačnú zbierku, ktorá vystihuje široký záber Zimmerovej tvorby. Na rozdiel od jeho turné, ktorému dominovala skôr temná a pomerne tvrdá hudba s dramatickými svetelnými efektami, je turné orchestru kľudnejšie a strieda  širokú škálu žánrov, ku ktorým Zimmer komponoval hudbu: od komiksoviek, cez animáky, rom-comy, thrillery, až po historické filmy. Nezameniteľným je na pódiu -  vo Venezuele narodený multiinštrumentalista Pedro Eustache a jeho etno motívy, napríklad pri hudbe z Levieho kráľa.

Samotný symfonický orchester tour je tvorený členmi Symfonického orchestra bieloruského Bolšoj divadla a o spev sa stará Bieloruský rádiový a televízny zbor. Ide o zoskupenie vysoko profesionálnych muzikantov, ktorý celý večer hrajú doslova ako o život.
Mimoriadnou kapitolou koncertu je jeho vizuálna stránka. Na veľkoplošné LED steny sú premietané nielen príhovory Hansa Zimmera medzi pesničkami, ale aj scény z filmov, kombinované s vizuálnymi efektami a živými prestrihmi na hudobníkov z pódia. Bočné panely sa počas koncertu odsúvali, aby odhalili viacposchodové konštrukcie so speváckym zborom. Svetlá v sále a osvetlenie javiska krásne korešpondovali s náladou jednotlivých piesní.

Koncert začínal o ôsmej a s jednou prestávkou končil až po jedenástej. Do posledného miesta naplnená hala aplaudovala vynikajúcemu koncertnému zážitku postojačky, lebo podobnú show doslova hollywoodskych rozmerov nevidíme v Bratislave až tak často.K turné je dostupná nahrávka vo forme 2 CD z minulého roka, ktorú nahral Viedenský symfonický orchester ORF a vypočuť sa dá napríklad na Spotify.

Hudba z filmu Da Vinciho kód zaznela v Bratislave tiež...


(c) Peter Janoviček, 2020

Setlist koncertu:
The Dark Knight
King Arthur
Mission Impossible 2
Pearl Harbor
Rush
The Da Vinci Code
Madagascar
Spirit – Stallion of the Cimarron
Kung Fu Panda
The Holiday
Hannibal
The Lion King
Gladiator
Inception

Prídavok:

Pirates of the Caribbean