Analytics

5. 12. 2018

Vyšla naša nová kniha a ako prvé sa patrí poďakovať


Kniha Z Prešporku do Soľnohradu v ponuke kníhkupectva Martinus

Podarila sa veľká vec!

Po rokoch snaženia dnes vo vydavateľstve Slovart vychádza slovenské vydanie Robertovej a mojej knihy "Von Pressburg nach Salzburg", pod názvom "Z Prešporku do Soľnohradu - Strednou Európou proti prúdu času".
O príbehu vzniku tejto knihy som písal v poslednom blogu. Dnes sa preto zameriam na ďakovanie.
Sami dvaja autori by sme totiž knihu takéhoto rozsahu nikdy nezvládli vytvoriť!
Ďakujeme vydavateľstvu Slovart a jeho riaditeľovi pánovi Jurajovi Hegerovi, bez  ktorého by kniha svetlo sveta nikdy neuzrela. Ďakujeme všetkým pracovníkom vydavateľstva Slovart, ktorí na knihe pracovali - menovite pánovi Andrejovi Šútovcovi, dámam Daniele Marsinovej a Dane Klimovej. Rovnako ako aj prekladateľke pani Kataríne Šmidtovej a grafikovi Braňovi Gajdošovi z firmy A21, s.r.o – ateliér pekného grafického dizajnu.

Veľká vďaka patrí pani Magde Vášáryovej, ktorá od začiatku podporovala naše knižné projekty a pre slovenské vydanie napísala úvodné slovo.
Ďakujeme rakúskemu veľvyslancovi J. E. Helfriedovi Carlovi za text na zadnú stranu knižnej obálky. Práve pôda rakúskeho veľvyslanectva poskytne priestor pre prvú prezentáciu a krst knihy, ktorá sa uskutoční 15. januára 2019.
Ďakujem rovnako môjmu zamestnávateľovi - Univerzitnej knižnici v Bratislave, za všetku podporu, ktorej sa mi pri tvorbe knihy dostalo.

Na záver ďakujeme našej rodine - veď táto kniha je takmer rodinné dielo! Neoceniteľná bola pomoc mojej mamy Renáty Janovičkovej, ktorá trpezlivo čítala a kontrolovala texty, a starala sa o množstvo vybavovačiek, ktoré nám tvorba knihy prinášala. Ďakujeme aj Ivanovi Vilčekovi, za jeho príspevky do knihy a početné diskusie na aktuálne politické, i historické témy.
Určite som na niekoho zabudol, ale budem sa nažiť tento zoznam aktualizovať :)

Všetkých, ktorých zaujímajú dejiny Bratislavy, v širšom meradle celej Strednej Európy a najmä našej zaniknutej vlasti: Rakúska - Uhorska, preto pozývam si knihu prečítať.
Možnosti, kde ju kúpiť nájdete na tejto stránke.

Žiadne komentáre: