Analytics

2. 4. 2024

Prezentácia pre seniorov v Dennom centre G52


Na Zelený štvrtok sme besedovali so seniormi v Dennom centre G52.


Deň pred Veľkonočnými sviatkami sme s OZ Bratislavské rožky navštívili Denné centrum G52 na Grösslingovej ulici v Bratislave. Členom seniorského klubu sme spolu s predsedníčkou nášho OZ Evou Bolemant, a aktivistom Lacom Kálmánom porozprávali o činnosti združenia a predstavili knihu My sme starí Prešporáci.


Na záver sme členom klubu odpovedali na otázky a pozvali ich, zúčastniť sa našich prednášok, výstav a prechádzok. Ako darček od nás dostali Prešporský kalendár 2024.


Foto: Denné centrum G52


Žiadne komentáre: