Analytics

14. 12. 2022

Počuli ste už o vianočnej tradícii, ktorá pochádza z Bratislavy a je známa vo svete?

Počas práce na rozprávkovej knihe "Mozart, Vĺčikove Vianoce" som pátral po vianočných zvykoch v starom Prešporku. Vďaka Ivorovi Švihranovi som sa dozvedel o miestnej tradícii, ktorou boli vianočné hry, ktoré sa hrávali v Bratislave a Prievoze od 15. storočia, pričom poslednú zmienku o nich v Bratislave nachádzame na začiatku 19. storočia a v Prievoze na prelome rokov 1933 – 1934.

Práve Prievoz (nem. Oberufer) dal hrám aj názov, ktorý je dodnes známy vo svete. Kým u nás tradícia zanikla, v nemecky hovoriacich krajinách sú hry známe ako Oberuferer Weihnachtsspiel a nemecký názov Prievozu sa preniesol aj do ich anglického pomenovania ako Oberufer Christmas Plays.
V Bratislave dnes o Prievozských vianočných hrách vie len málokto, preto som o nich pripravil aspoň slovenský článok na Wikipédiu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prievozské_vianočné_hry

Bolo by pekné tento zvyk raz obnoviť :)


Napísanie knihy "Mozart, Vĺčikove Vianoce" podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Žiadne komentáre: