Analytics

18. 5. 2021

Ja som starý Prešporák

Je pre mňa veľkou cťou, že si ma občianske združenie Bratislavské rožky vybralo ako reprezentanta jednej z deviatich starých bratislavských rodín, ktoré predstavuje na svojej novej výstave "My sme starí Prešporáci", ktorú sme otvárali 18. mája 2021.

A čo pre mňa osobne znamená byť Prešporákom? Citujem z panelu o našej rodine:

"Byť Prešporákom pre mňa znamená byť v živote tolerantným a ctiť si rozmanitosť. Na území mesta, ktoré v minulosti bolo mnohonárodnostné a multijazyčné, nemá neznášanlivosť či nacionalizmus čo hľadať. Zároveň si však myslím, že nemá viac zmysel hľadieť do minulosti a hľadať, kto je „skutočným“ Prešporákom, s rodinnými väzbami na mesto siahajúcimi hlboko do histórie. Pre mňa je pravým Prešporákom dnešnej doby každý, kto tu žije, pracuje, má rád toto mesto a drží sa hodnôt tolerancie, ktorá bola pre minulosť nášho mesta taká dôležitá."

Ďakujeme za možnosť prezentovať sa takýmto pekným spôsobom, na úžasnom historickom nádvorí Starej radnice.

Výstavu môžete navštíviť do 30. mája 2021.
Fotogaléria z výstavy (web Bratislavských rožkov)

Žiadne komentáre: