O mne

Peter Janoviček (1982, Bratislava)

Bloger, knižný autor

Knihy sú pre mňa rozptýlením i prácou. Od útleho detstva rád čítam. Som vyštudovaný knihovník a takmer 16 rokov som pracoval v Univerzitnej knižnici v Bratislave, kde som sa staral o najvzácnejšie a najstaršie zbierky knižnice.

Od roku 2013 spolupracujem so svojím strýkom Robertom Hofrichterom na spoločných knižných projektoch. Naša prvá kniha sa volá "Von Pressburg nach Salzburg" a vyšla na jeseň roku 2014 vo vydavateľstve Styria premium Wien.
V novembri roku 2015 sme začali pracovať na druhej spoločnej knihe s názvom "Des Doppeladlers wilder Osten" ("Divoký východ Rakúsko - Uhorska") pre rakúske vydavateľstvo Kral Verlag, ktorá vyšla v novembri 2016.

Začiatkom decembra 2018 vyšlo doplnené slovenské  vydanie knihy "Von Pressburg nach Salzburg", pod názvom "Z Prešporku do Soľnohradu - Strednou Európou proti prúdu času" (Slovart).

Okrem písania kníh a blogov, som autorom niekoľkých článkov pre Wikipédiu a zaujímam sa o dejiny svojho rodného mesta Bratislavy.