Analytics

O mnePeter Janoviček (1982, Bratislava)

Publicista, knižný autor

Knihy sú pre mňa rozptýlením i prácou. Od útleho detstva rád čítam. Som vyštudovaný knihovník a takmer 16 rokov som pracoval v Univerzitnej knižnici v Bratislave, kde som sa staral o najvzácnejšie a najstaršie zbierky knižnice.

Od roku 2013 spolupracujem so svojím strýkom Robertom Hofrichterom na spoločných knižných projektoch. Naša prvá kniha sa volá "Von Pressburg nach Salzburg" a vyšla na jeseň roku 2014 vo vydavateľstve Styria premium Wien.
V novembri roku 2015 sme začali pracovať na druhej spoločnej knihe s názvom "Des Doppeladlers wilder Osten" ("Divoký východ Rakúsko - Uhorska") pre rakúske vydavateľstvo Kral Verlag, ktorá vyšla v novembri 2016.

Začiatkom decembra 2018 vyšlo doplnené slovenské  vydanie knihy "Von Pressburg nach Salzburg", pod názvom "Z Prešporku do Soľnohradu - Strednou Európou proti prúdu času" (Slovart).

Okrem písania kníh, článkov a blogov, som autorom niekoľkých hesiel pre slovenskú a nemeckú Wikipédiu (heslá Aron Grünhut, Gisi Fleischmannová, Štetl).
Spolupracoval som aj s českým spravodajským serverom Novinky.cz a napísal poviedku pre Dailymale.sk. Od roku 2020 pravidelne prispievam článkami na webe občianskeho združenia Bratislavské rožky.

V roku 2020 som prispel do rakúskej publikácie "DONAU - Menschen, Schätze & Kulturen" (DUNAJ - Ľudia, poklady & kultúry), kapitolou venovanej Bratislave (Bratislava und Jules Vernes Bild vom Meer - Bratislava a sen Julesa Vernea o mori) a do maďarskej knihy Mi Svábok (My Švábi), kapitolou o Karpatských Nemcoch na Slovensku.

Začiatkom roku 2021 som vyhral literárnu súťaž „Petržalka – miesto, kde som doma", vypísanú Kultúrnymi zariadeniami Petržalky.
V máji 2021 som participoval na pop-up výstave občianskeho združenia Bratislavské rožky "My sme starí Prešporáci", s panelom venovaným mne a našej rodine. Počas leta som pôsobil ako kurátor výstavy "Trh-Piac-Markt (Multikultúrny priestor v Prešporku)", pred Starou tržnicou.