O mne

Peter Janoviček (1982, Bratislava)
Knihovník, bloger, knižný autor

Knihy sú pre mňa zábavou i prácou. Od útleho detstva rád čítam. Som vyštudovaný knihovník a už viac ako desaťročie pracujem v Univerzitnej knižnici v Bratislave, kde sa starám o najvzácnejšie a najstaršie zbierky knižnice - okrem iného o jedinečnú Bašagićovu zbierku, zapísanú na zozname Pamäť sveta UNESCO.
Od roku 2013 spolupracujem so svojím strýkom Robertom Hofrichterom na spoločných knižných projektoch. Naša prvá kniha sa volá "Von Pressburg nach Salzburg" ("Z Prešporku do Salzburgu") a vyšla na jeseň roku 2014 vo vydavateľstve Styria premium Wien.
V novembri roku 2015 sme začali pracovať na druhej spoločnej knihe s názvom "Des Doppeladlers wilder Osten" ("Divoký východ Rakúsko - Uhorska") pre rakúske vydavateľstvo Kral Verlag, ktorá vyšla v novembri 2016.
Okrem písaniu kníh sa venujem aj písaniu článkov, zväčša o dejinách Židov a holokauste, pre slovenskú Wikipédiu.
Rád fotografujem a píšem o veciach, ktoré mám rád na svoj blog.